Χαίρε Στρατηγέ!

Κριτές θα μας δικάσουν,

αγέννητοι, νεκροί!

Advertisements