Η Εθνικοσοσιαλιστική οντολογία της οικογένειας.

Αγαπητοί αναγνώστες. Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το σπουδαιότερο ίσως ιδεολογικό ζήτημα που απασχολεί κάθε ενσυνείδητο Συντηρητικό Επαναστάτη (Εθνικοσοσιαλιστή, Εθνικιστή, Φασίστα, Εθνικοεπαναστάτη), αυτό της φύσης και της ουσίας της οικογένειας. Όταν λέμε οικογένεια, φυσικά εννοούμε την μονογαμική συμβίωση ανδρός και γυναικός που οδηγεί στην ενσυνείδητη τεκνοποιία. Οτιδήποτε άλλο μπορούμε να το συζητήσουμε ως στάση ζωής, αλλά δεν μπορεί να εννοείται ως οικογενειακή δομή. Τα όρια του οικογενειακού πυρήνα που προαναφέραμε είναι σαφώς καθορισμένα. Υπάρχει ο στενός οικογενειακός κύκλος γύρω από τον πυρήνα, που συμπεριλαμβάνει τους συγγενείς πρώτου βαθμού του άνδρα και της γυναίκας ενώ η ευρύτερη οικογένεια (συγγενείς δευτέρου και τρίτου βαθμού, συγγενείς εξ’ αγχιστείας κλπ) έχει όρια που σιγά σιγά σβήνουν όσο μειώνεται ο βαθμός συγγένειας.

Δεν επιλέξαμε τυχαία τον όρο οντολογία. Μιλάμε για οντολογία διότι η οικογένεια είναι ένα σύνολο βιολογικών όντων, δηλαδή μια βιολογική ομάδα που βασίζεται στα κοινά γονίδια των απογόνων της. Η οικογένεια είναι ένα ον, δηλαδή κάτι αυθύπαρκτο που γεννάται από τη στιγμή που υπάρχει βιολογική αναπαραγωγή, δεν είναι κοινωνικό κατασκεύασμα, ούτε κολεκτίβα. Πρόκειται για ένα σύνολο έμβιων όντων των οποίων η διαιώνιση απαιτεί την υποταγή του ατομικού συμφέροντος στο οικογενειακό. Η πυρηνική οικογένεια (ζεύγος-τέκνα) είναι η πρώτη ομάδα επί της οποίας δρα η φυσική επιλογή, η επόμενη ομάδα εξελικτικά και ιστορικά είναι η ευρύτερη οικογένεια και ακολουθούν η Φυλή και το Έθνος.

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η εθνικοσοσιαλιστική θεώρηση του θεσμού της οικογένειας από κοινωνιοβιολογική και εξελικτική άποψη, όχι φυσικά από καθαρά κοινωνική. Η καθαρά κοινωνιολογική θεώρηση της οικογένειας είναι μια αστική και Μαρξιστική αυταπάτη. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια στο έργο του κλασσικού του Μαρξισμού, Friedrich Engels, «Η καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους», ένα έργο αντί-ιστορικό, αυθαίρετο και αντιεπιστημονικό στο σύνολό του, το οποίο όμως έχει κοινά σημεία με την δική μας φυλετική και κοινωνιοβιολογική θεώρηση της οικογένειας και το οποίο έχουν διαστρέψει σε μεγάλο βαθμό οι πολιτιστικοί Μαρξιστές.

Συνεχίστε να διαβάζετε Η Εθνικοσοσιαλιστική οντολογία της οικογένειας..

Advertisements