ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, παραθέτουμε το «ευαγγέλιο» του Εθνικού Σοσιαλισμού, το πρόγραμμα των 25 σημείων του NSDAP, όπως εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 1920.

Οποιοσδήποτε σήμερα αρνείται, έστω και μερικώς, το πνεύμα και την βαθύτερη ουσία αυτού του προγράμματος, όχι μόνο δεν μπορεί να θεωρείται Εθνικοσοσιαλιστής αλλά είναι και εχθρός του Εθνικοσοσιαλισμού με το προσωπείο του φίλου…

1. Απαιτούμε την συνένωση όλων των Γερμανών μέσα σε μια Μείζονα Γερμανία, βασισμένη στο δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού των εθνών.

2. Απαιτούμε ίσα δικαιώματα για τον Γερμανικό λαό σε σχέση με τα άλλα έθνη και την ακύρωση της συνθήκης των Βερσαλλιών και του Σεν Ζερμαίν.

3. Απαιτούμε γη και ζωτικό χώρο για την διατροφή του λαού μας και την εγκατάσταση του πλεονάζοντος πληθυσμού μας.

4. Μόνο οι ανήκοντες στο έθνος μπορούν να είναι πολίτες του κράτους. Ανήκοντες στο έθνος θεωρούνται όλοι όσοι έχουν Γερμανικό αίμα, ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθήσεων. Επομένως κανένας Εβραίος δεν μπορεί να είναι Γερμανός πολίτης.

5. Οποιοδήποτε άτομο που δεν είναι πολίτης του κράτους, θα μπορεί να ζει στη Γερμανία μόνο ως επισκέπτης αρκεί να υπόκειται στην περί ξένων νομοθεσία.

6. Το δικαίωμα να εκλέγουν την Κυβέρνηση και τα νομοθετικά όργανα του Κράτους πρέπει να απολαμβάνουν οι πολίτες του Κράτους και μόνον. Απαιτούμε, κατά συνέπεια, όλα τα δημόσια αξιώματα, οιουδήποτε τύπου, είτε στην Κεντρική διοίκηση, είτε στην επαρχία, είτε σε ελάσσονες περιοχές να αποδίδονται μόνο σε πολίτες του κράτους. Είμαστε αντίθετοι προς την διεφθαρμένη κοινοβουλευτική τακτική της πλήρωσης κρατικών θέσεων σύμφωνα με κομματικές πεποιθήσεις και χωρίς αναφορά στον χαρακτήρα ή στις ικανότητες.

7. Απαιτούμε από το κράτος να εκπληρώσει το πρωταρχικό καθήκον του, δηλαδή να προάγει την φιλοπονία και τον βιοπορισμό των πολιτών του κράτους. Αν δεν είναι δυνατόν να τραφεί το σύνολο του πληθυσμού του κράτους, οι ξένοι πολίτες πρέπει να απελαθούν.

8. Η μετανάστευση όλων των μη Γερμανών προς την χώρα πρέπει να εμποδιστεί. Απαιτούμε όλοι οι μη Γερμανοί, που εισήλθαν στην χώρα μετά τις 2 Αυγούστου 1914, να κληθούν να εγκαταλείψουν άμεσα την Γερμανία.

9. Όλοι οι πολίτες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

10. Αποτελεί πρώτιστο καθήκον για κάθε πολίτη να εργάζεται είτε με το μυαλό είτε με το σώμα. Οι δραστηριότητες των ατόμων δεν πρέπει να συγκρούονται με το καθολικό συμφέρον, αλλά πρέπει να διενεργούνται μέσα στο πλαίσιο της κοινότητας και να αποβαίνουν στο γενικό καλό.

Επομένως απαιτούμε:

11. Την κατάργηση κάθε εισοδήματος που δεν προέρχεται από εργασία.

Κατάργηση της δουλείας του τόκου.

12. Υπό τη θέαση των τεράστιων θυσιών σε ζωές και περιουσίες που απαιτούνται από ένα έθνος σε κάθε πόλεμο, ο προσωπικός πλουτισμός που οφείλεται σε ένα πόλεμο πρέπει να θεωρείται ως έγκλημα κατά του έθνους. Επομένως απαιτούμε την αμείλικτη κατάσχεση όλων των κερδών που προήλθαν από τον πόλεμο.

13. Απαιτούμε εθνικοποίηση των ολιγοπωλίων και των μονοπωλίων.

14. Απαιτούμε τη διανομή των κερδών των μεγάλων βιομηχανιών στο λαό.

15. Απαιτούμε την εκτεταμένη ανάπτυξη του συστήματος πρόνοιας για τα ηλικιωμένα άτομα.

16. Απαιτούμε την δημιουργία και διατήρηση μιας υγιούς μεσαίας τάξης, άμεση εθνικοποίηση των πολυκαταστημάτων και την ενοικίασή τους με φθηνό ενοίκιο σε μικρούς εμπόρους καθώς και να επιδειχθεί ο μέγιστος σεβασμός στους μικρούς προμηθευτές του κράτους, των περιφερειακών αρχών και των τοπικών κοινοτικών αρχών.

17. Απαιτούμε την αναδιανομή της γης σύμφωνα με τις εθνικές μας απαιτήσεις, την ψήφιση νόμου για την απαλλοτρίωση γαιών με σκοπό την κοινοτική τους χρήση χωρίς αποζημίωση, την κατάργηση της υποθήκευσης της γης και την απαγόρευση κάθε κερδοσκοπίας από τη χρήση γης.

18. Απαιτούμε την αμείλικτη δίωξη όλων όσων οι δραστηριότητές τους τραυματίζουν το δημόσιο συμφέρον. Οι στυγνοί εγκληματίες εναντίον του έθνους, οι τοκογλύφοι, οι κερδοσκόποι κλπ., πρέπει να τιμωρούνται με θάνατο, ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή φυλετικής καταγωγής.

19. Απαιτούμε το Ρωμαϊκό Δίκαιο, το οποίο υπηρετεί μια υλιστική παγκόσμια τάξη πραγμάτων να αντικατασταθεί από ένα ενιαίο Γερμανικό Δίκαιο.

20. Στοχεύουμε να διευρύνουμε την πρόσβαση στην ανώτερη μόρφωση, σε κάθε ικανό και φιλόπονο Γερμανό και μέσω αυτής την επίτευξη της προόδου. Το κράτος πρέπει να εξετάσει μια πλήρη ανασυγκρότηση του εθνικού εκπαιδευτικού μας συστήματος. Το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις πρακτικές απαιτήσεις της ζωής. Η κατανόηση της ιδέας του κράτους (η κοινωνιολογική του ερμηνεία) πρέπει να αποτελεί εκπαιδευτικό στόχο αμέσως μόλις το επιτρέψει το νοητικό στάδιο των μαθητών. Απαιτούμε την ανέλιξη των ταλαντούχων παιδιών από φτωχές οικογένειες, ανεξαρτήτως τάξης ή επαγγέλματος, με έξοδα του κράτους.

21. Το κράτος πρέπει να φροντίζει ώστε να ανέλθει το επίπεδο υγείας του έθνους, προστατεύοντας μητέρες και παιδιά, απαγορεύοντας την παιδική εργασία, αυξάνοντας την σωματική επάρκεια μέσω της δια νόμου υποχρεωτικής γυμναστικής και άθλησης και μέσω της εκτεταμένης υποστήριξης των συλλόγων που εμπλέκονται με την σωματική ανάπτυξη των νέων.

22. Απαιτούμε την κατάργηση του μισθοφορικού στρατού και τον σχηματισμό εθνικού στρατού.

23. Απαιτούμε νομικό πόλεμο ενάντια στο ενσυνείδητο πολιτικό ψεύδος και στη διάδοσή του στο τύπο. Προκειμένου να διευκολυνθεί η δημιουργία ενός Γερμανικού εθνικού τύπου απαιτούμε:

  • Όλοι οι εκδότες και οι συντάκτες ή συνεργάτες των Γερμανόφωνων εφημερίδων να είναι μέλη του έθνους.

  • Να απαιτείται ειδική άδεια από το κράτος για την έκδοση μη Γερμανικών εφημερίδων ανεξαρτήτως αν είναι γερμανόφωνες ή όχι.

  • Να απαγορεύεται στους μη Γερμανούς να χρηματοδοτούν ή να επηρεάζουν Γερμανικές εφημερίδες και η ποινή για παράβαση αυτού του Νόμου πρέπει να είναι η απαγόρευση έκδοσης της εφημερίδας και η άμεση απέλαση των εμπλεκομένων μη-Γερμανών. Πρέπει να απαγορεύεται να εκδίδονται εφημερίδες οι οποίες δεν συντελούν στην εθνική ευημερία. Απαιτούμε νομική δίωξη όλων των τάσεων στην τέχνη και τη λογοτεχνία οι οποίες αποσυνθέτουν την εθνική ζωή, και την καταστολή ιδρυμάτων που αντιστρατεύονται αυτή την απαίτηση.

24. Απαιτούμε ελευθερία όλων των θρησκευτικών δογμάτων εντός του Κράτους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απειλούν την ύπαρξή του και δεν προσβάλλουν το δημόσιο αίσθημα της Γερμανικής φυλής.

Το κόμμα αυτό καθαυτό υποστηρίζει τον θετικό Χριστιανισμό, αλλά δεν δεσμεύεται σε θέματα πίστης από κανένα συγκεκριμένο δόγμα. Το κόμμα αντιμάχεται το Ιουδαίο-υλιστικό πνεύμα μέσα μας και στην κοινωνία και είναι πεπεισμένο ότι έθνος μας μπορεί να αποκτήσει αέναη υγεία μόνο επί τη βάση της εξής αρχής:

Το κοινό συμφέρον προέχει του ατομικού.

25. Για να υλοποιηθούν όλα τα σημεία αυτού του Προγράμματος, απαιτούμε την δημιουργία ισχυρής κεντρικής διακυβέρνησης του Ράιχ, την άνευ όρων εξουσία του πολιτικού Κεντρικού Κοινοβουλίου σε ολόκληρο το Ράιχ και τους οργανισμούς του, καθώς και τον σχηματισμό επιμελητηρίων βασισμένων σε κοινωνικά και επαγγελματικά κριτήρια με σκοπό την εφαρμογή της νομοθεσίας που δημοσιεύεται από το Ράιχ σε όλα τα επιμέρους Γερμανικά κρατίδια.

Οι ηγέτες του Κόμματος υπόσχονται να εργαστούν ακατάπαυστα -αν χρειαστεί να θυσιάσουν και την ζωή τους- για να υλοποιήσουν το παρόν Πρόγραμμα.

15202540_374289022962929_6480041629301707112_n

Advertisements

Αφήστε ένα σχόλιο

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s