Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΝΘΡΩΠΟΥ

Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, αγαπητοί αναγνώστες. Σε αυτό το άρθρο για άλλη μια φορά θα εισάγουμε έναν νεολογισμό, τον “αντιάνθρωπο”. Θα σκιαγραφήσουμε τα χαρακτηριστικά του, την γέννησή του, την ανάπτυξή του και την διαχρονική του επιβίωση μέχρι την σημερινή, σχεδόν ολοκληρωτική, κυριαρχία του και την τελική αυτοκαταστροφή του. Ο αντιάνθρωπος δεν είναι μια άυλη πνευματική οντότητα, αλλά μια βιολογική ύπαρξη η οποία πολλαπλασιάστηκε μέσα από την έλλειψη φυσικής επιλογής στον αστικό κόσμο. Δεν είναι απλά υπάνθρωπος, διότι δεν είναι μόνο κατώτερος του ανθρώπου, ούτε μόνο απάνθρωπος με την έννοια του στυγνού εκμεταλλευτή. Είναι αντίθετος στην ίδια την φύση και την βιολογική κατασκευή του είδους, που από τους προϊστορικούς χρόνους ονομάζεται άνθρωπος. Θα αποδείξουμε ότι ο αντιάνθρωπος στερείται όλων των βασικών χαρακτηριστικών του ανθρώπου.

Είναι αυτό που η φύση απέρριψε, αλλά η μεταβιομηχανική κοινωνία τού έδωσε ευκαιρίες επιβίωσης. Είναι ο άνθρωπος που μισεί τον εαυτό του και όλη την ανθρωπότητα επειδή ο ίδιος αποτελεί λάθος της φύσης. Είναι το “λάθος” που δεν “διορθώθηκε” ποτέ και πλέον αναπαράχθηκε βιολογικά και, κατά συνέπεια, ψυχοπνευματικά. Δεν έχει φυλή, πατρίδα, φύλο, ρίζες παρά μόνο πάθη, διότι δεν είναι άνθρωπος. Σίγουρα αποτελεί ένα διαφορετικό είδος όμοιο του ανθρώπου που μάχεται να αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Ένας αιώνας αστικής αντί-εξέλιξης μάχεται να εξαλείψει με τα τεράστια τεχνολογικά και υλικά του αποθέματα, τα εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια φυσικής εξέλιξης του ανθρώπινου είδους. Το “λάθος” πλέον κυριαρχεί παντού και προσπαθεί με την βία να επιβάλει την δική του, νέα τάξη πραγμάτων! Πλέον δεν πρόκειται για μια μάχη μεταξύ Εθνών ή Τάξεων, αλλά για μια μάχη μεταξύ του ανθρώπου και του αντιανθρώπου, αφού τώρα ο αιώνιος “Ιούδας” είναι πανανθρώπινος.

Τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου.

Μελετώντας την ηθολογία των ζώων παρατηρούμε ότι στην βασική πρωτόγονη μορφή, σχεδόν όλα τα θηλαστικά έχουν “πατρίδα” με την έννοια της κατοχής ζωτικού χώρου. Ας πάρουμε για παράδειγμα τα λιοντάρια. Τα αρσενικά έχουν τον ρόλο του στρατιώτη, αφού φυλάνε τον κυνηγότοπο της αγέλης από τις άλλες αγέλες ενώ τα θηλυκά κυνηγάνε για λογαριασμό της αγέλης. Η μάχες μεταξύ λεόντων για τα “σύνορα” είναι αιματηρές και ενίοτε φονικές, ενώ οι λέαινες αφήνουν στην ασιτία τα ελαττωματικά νεογνά, όχι από κακία, φυσικά, αλλά για να κατανείμουν τους πόρους σε όσους απογόνους έχουν δυνατότητα επιβίωσης. Επίσης σπάνια υιοθετούν στην αγέλη απογόνους από άλλες αγέλες και ποτέ από άλλα είδη… Πατρίδα, Στρατός, Οικογένεια, Φυλή, Σοσιαλισμός, όλα εφαρμόζονται στο μικροεπίπεδο της αγέλης!

Όμοια, οι ζέβρες μάχονται σκληρά σε αγέλες μεταξύ τους για την κατοχή ζωτικού χώρου, δηλαδή εύφορων βοσκοτόπων κοντά σε πόσιμο νερό όπως είναι οι πεδιάδες κοντά στα ποτάμια και στις λίμνες. Καθώς η αγέλη κινείται, τα ισχυρά αρσενικά λαμβάνουν θέσεις στην περιφέρεια του κοπαδιού ώστε να απωθήσουν με τα πανίσχυρα πόδια τους τυχόν θηρευτές, ενώ τα μικρά τοποθετούνται στην μέση του κοπαδιού για προστασία. Επίσης κατά την βοσκή, υπάρχουν κάποια αρσενικά-φρουροί οι οποίοι επιτηρούν τον χώρο μήπως και το κοπάδι δεχθεί επίθεση. Αν ένα νεογέννητο δεν μπορεί να σταθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα στα πόδια του λόγω φυσικής αδυναμίας, εγκαταλείπεται, αφού ενδεχομένως να θέσει όλη την αγέλη σε κίνδυνο. Όλη η αγέλη έχει κοινή καταγωγή, κοινούς κινδύνους και κοινό ψωμί!

Οι άνθρωποι, όπως όλα τα ανώτερα θηλαστικά, μάχονται για να ικανοποιήσουν τρεις βασικές απαιτήσεις: την χωροκράτια, την επιβίωση και την αναπαραγωγή. Κάθε μια από αυτές τις ανάγκες δημιουργεί με την σειρά της μια ολόκληρη κατηγορία από βασικούς συλλογικούς θεσμούς και δραστηριότητες οι οποίοι αλληλοδιαπλέκονται με θεσμούς και δραστηριότητες των άλλων δύο κατηγοριών σχηματίζοντας νέους θεσμούς, δραστηριότητες ή συλλογικά πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά οικοδομήματα.

Από την χωροκράτια, δηλαδή την ανάγκη για κατοχή ενός χώρου που εξασφαλίζει τα μέσα επιβίωσης, γεννιούνται θεσμοί όπως η Πατρίδα και ο Στρατός. Από την επιβίωση γεννιέται η εργασία και ο καταμερισμός της, η παραγωγή και η κατανάλωση υλικών αγαθών. Από την αναπαραγωγή γεννιέται η Οικογένεια, η Φυλή και το Έθνος. Με την σειρά της η Πατρίδα μαζί με το Έθνος δημιουργούν το Εθνικό κράτος, ενώ η οικογένεια και η εργασία δημιουργούν τις τάξεις ή τις συντεχνίες.

Βέβαια, όλα τα παραπάνω δεν γίνονται αμέσως, αλλά μέσα στην ιστορική πορεία του ανθρώπου. Στην Αρχαία Ελλάδα τα βασίλεια εξελίχθηκαν σε πόλεις-κράτη, ενώ στην Ευρώπη τα κατά τόπους βασίλεια σιγά σιγά συνενώθηκαν σε μεγαλύτερα, συνήθως με την βία. Αυτή η διαδικασία ολοκλήρωσης της συνένωσης σε ένα κράτος όλων των ατόμων με κοινή ή συγγενική φυλετική καταγωγή μπορεί να διακοπεί από εισβολές ξένων λαών, εμφυλίους πολέμους, ταξικές συγκρούσεις κλπ, αλλά πάντα θα ολοκληρώνεται διότι συνενώνει σε ένα ενιαίο συμπαγές πλέγμα τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες και τις προεκτάσεις τους.

Για παράδειγμα, στην Αφρική αυτή η διαδικασία διακόπηκε βίαια από τους λευκούς αποικιοκράτες, με αποτέλεσμα την δημιουργία τεχνητών κρατών από διάφορες φυλές, τα οποία ήταν θνησιγενή και αυτή ακριβώς η βίαιη διακοπή της ομαλής εξελικτικής πορείας των Αφρικανών τούς οδήγησε σε μια αλληλοσφαγή που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Στην Ελλάδα, η Ρωμαϊκή κατάκτηση, το πολυφυλετικό και χριστιανικό Βυζάντιο και κατόπιν η Τουρκοκρατία, διέκοψαν βίαια την πορεία Εθνικής ενοποίησης της φυλής μας, με αποτέλεσμα αυτή να επιτευχθεί μετά την Μικρασιατική καταστροφή του 1922, έστω και σε ασφυκτικά μικρό ζωτικό χώρο.

Τα χαρακτηριστικά του αντιανθρώπου

Ο αντιάνθρωπος δεν έχει πατρίδα, διότι δεν έχει το ελάχιστο θάρρος να την υπερασπιστεί, οπότε αισθάνεται πολίτης του κόσμου. Ο αντιάνθρωπος δεν έχει φυλή, διότι όντας ο ίδιος ένα ανοσιούργημα της φύσης, τον έχει απορρίψει η φυλή του ως κατώτερο του είδους του. Ο αντιάνθρωπος δεν είναι σε θέση να κάνει υγιή οικογένεια, διότι συνήθως είναι ψυχοπνευματικά άρρωστος και σεξουαλικά διεστραμμένος. Εκθειάζει την πανσεξουαλικότητα, τον σαδομαζοχισμό, την ομοφυλοφιλία, την παιδεραστία και κάθε είδους διαστροφή προσπαθώντας να καταστρέψει ό,τι ο ίδιος δεν είναι σε θέση να δομήσει, μήπως και καταφέρει αυτός, ο άρρωστος, να χωρέσει σε μια κάποια κοινωνική δομή ταιριαστή στο είδος του.

Ο αντιάνθρωπος επιτίθεται και καταστρέφει τις βάσεις, τις ρίζες της ανθρώπινης ύπαρξης, με σκοπό, όχι μόνο την τελική κατεδάφιση του ανθρώπινου πολιτισμού, αλλά κυρίως την εξαφάνιση του ίδιου του ανθρώπινου είδους, αφού εξαφάνισε σταδιακά σχεδόν όλα τα άλλα είδη ζώων μέσω της διεστραμμένης καπιταλιστικής “ανάπτυξης”.

Καταστρέφει την χωροκράτια, που αποτελεί το πρώτο ανθρώπινο χαρακτηριστικό, την Φυλή και το Έθνος, μέσω της βίαιης και καταναγκαστικής ανάμιξης των ανθρώπινων φυλών, εξαπολύοντας πολέμους στην Αφρική και την Ασία και οδηγώντας τη Λατινική Αμερική στην φτώχεια και την εξαθλίωση για τα συμφέροντα των πολυεθνικών που διοικούνται από “περιούσιους” αντιανθρώπους και κατόπιν μέσω της μεταφοράς αυτών των πάμπτωχων και βασανισμένων ανθρώπων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Ούτε αυτοί θέλουν να μετοικίσουν και, φυσικά, ούτε εμείς να τους δεχθούμε. Μπορούμε όλοι να ζήσουμε ευτυχισμένοι στις πατρίδες μας ως άνθρωποι. Όμως, δεν το θέλουν οι αντιάνθρωποι, οι οποίοι καταπιέζουν, βιάζουν και δολοφονούν Ευρωπαίους, Ασιάτες, Αφρικανούς και Αμερικανούς με σκοπό την εξάλειψη του ανθρώπου όπως αυτός έχει εξελιχθεί τουλάχιστον τα τελευταία 100.000 χρόνια!

Καταστρέφει την επιβίωση μέσω του καπιταλισμού. Όταν οι γηγενείς στερούνται τα μέσα παραγωγής, τα οποία συνεχώς μεταφέρονται σε χώρες χαμηλότερου εργατικού κόστους ενώ ταυτόχρονα η οικονομία στραγγίζεται από το χρηματιστηριακό κεφάλαιο, αφαιρείται από τους ανθρώπους η δυνατότητα επιβίωσης με προοπτικές ανάπτυξης. H επιβίωση εξαρτάται άμεσα από την χωροκράτια καθώς ο καρπός της εργασίας πρέπει να προστατεύεται πάντα με την ένοπλη βια του λαϊκού κράτους. Στην αντίθετη περίπτωση ο εργαζόμενος και το προϊόν του κόπου του είναι έρμαιο των υποτιθέμενων “δυνάμεων της αγοράς”, ένας όρος που συγκαλύπτει την επιβολή των πολυεθνικών αντιανθρωπίνων κέντρων εξουσίας και των εγχώριων αντιανθρώπων καπιταλιστών, επί των ανθρώπων της κάθε χώρας.

Η ατομική πρόοδος δια της μετανάστευσης είναι μια χίμαιρα που προωθεί ο αντιάνθρωπος προκειμένου να διευκολύνει την καταστροφή της χωροκράτιας και της εργασίας. Δεν είναι η προσφορά και η ζήτηση που καθορίζουν τις οικονομικές συνθήκες, αλλά η ένοπλη ισχύς η οποία διαμορφώνει την προσφορά και την ζήτηση. Η προπαγάνδα και η κρατική βία είναι που καθορίζουν τον καταμερισμό της εργασίας και των προϊόντων. Δεν έχει σημασία αν υπάρχει μεγάλη ζήτηση ενός προϊόντος, αλλά αν το κράτος επιτρέπει την παραγωγή ή την εισαγωγή του. Τα σημερινά κράτη απλά διαμορφώνουν το οικονομικό παιχνίδι υπέρ της “φυλής” των αντιανθρώπων.

Καταστρέφει την οικογένεια, έμμεσα μέσω της καταστροφής της φυσικής υπόστασης πατρίδας και της παραγωγικής διαδικασίας και άμεσα με ακόμα δύο τουλάχιστον τρόπους. Με την πολυφυλετική – πολυπολιτισμική κοινωνία όπου με την βία προσπαθούν να συγχωνευτούν άνθρωποι με τεράστιες βιολογικές διαφορές και με την προβολή αρρωστημένων σεξουαλικών προτύπων. Η φυλετική επιμειξία δημιουργεί οικογένειες με σαθρή βιολογική βάση, καθώς οι γονείς είναι μεταξύ τους βιοψυχικά ασύμβατοι και τα διεστραμμένα πολυγαμικά και ομοφυλοφιλικά πρότυπα αποτελειώνουν κάθε προσπάθεια δόμησης μιας υγιούς οικογένειας.

Η γέννηση και εξάπλωση του αντιανθρώπου.

Πως γεννήθηκε ο αντιάνθρωπος; Οι αντιάνθρωποι γεννιούνται τυχαία σε κάθε φυλή όπως όλα τα είδη ανθρώπων. Ουσιαστικά πρόκειται για ανθρώπους που δεν θα επιβίωναν σε μια φυσική κοινωνία καθώς θα είχαν ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης στο πεδίο της μάχης και στην σκληρή εργασία, ενώ ο βιολογικός τους τύπος μοιάζει άρρωστος και απωθεί το γυναικείο φύλο με αποτέλεσμα να μην αναπαράγονται. Με αυτόν το τρόπο μια φυσική κοινωνία, μια κοινωνία πολέμου και εργασίας εξαλείφει τις ψυχοσωματικά προβληματικές της μονάδες από το υγιές σώμα.

Οι γυναίκες αντιάνθρωποι συνήθως στερούνται την εμφάνιση, τον συναισθηματικό πλούτο και την σεξουαλική δυναμική που έλκουν τα αρσενικά για αναπαραγωγή και όταν δεν στερούνται την εμφάνιση και τη σεξουαλικότητα, επιλέγουν συνειδητά την πορνεία με σκοπό όχι την επιβίωση αλλά την κοινωνική ανέλιξη. Αυτή η ανέλιξη λαμβάνει συχνά και την μορφή γάμου με άνδρες σε θέσεις εξουσίας που διαθέτουν άφθονο χρήμα.

Φυσικά δεν μιλάμε για την καταναγκαστική πορνεία η οποία είναι αποτέλεσμα της ταξικής καταπίεσης και εκμετάλλευσης από τα διεφθαρμένα και αντιανθρώπινα “ανώτερα” κοινωνικά στρώματα, αφού αυτές οι καταπιεσμένες Ελληνίδες και Ευρωπαίες προλετάριες αδερφές μας είναι πάντα καλοδεχούμενες στις τάξεις μας αρκεί να θελήσουν την επαναφορά τους στην μητρότητα και στον δρόμο που έχει ορίσει η φύση γι αυτές.

Ο αντιάνθρωπος λοιπόν μπορεί να μην είχε φυλή καταρχήν, αλλά η ποσόστωσή του στις διάφορες ανθρώπινες φυλές διαφέρει ανάλογα με την εξελικτική πορεία κάθε φυλής στον χρόνο. Διαφέρει μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, που κάποια έθνη συγκεντρώνουν υπερβολικά μεγάλο ποσοστό τέτοιων ανθρώπων.

Για παράδειγμα ένας νομαδικός λαός εμπόρων και αργυραμοιβών, χωρίς καλλιεργήσιμη γη, δηλαδή χωρίς οικονομικό ζωτικό χώρο, που ζει παρασιτικά μεταξύ των άλλων φυλών, προφανώς και αποτελεί την καλύτερη πρώτη ύλη για την φυλή των αντιανθρώπων. Αναγκάζεται συχνά να εκπορνεύσει τις γυναίκες και τα παιδιά του για να εξασφαλίσει την εύνοια των ισχυρών άρα δεν μπορεί να τηρεί οικογενειακές παραδόσεις, δεν έχει χώρο για να αναπτύξει παραγωγικά επαγγέλματα και οι δειλοί και αδύναμοι δεν χάνονται μέσα στην βία της μάχης. Με λίγα λόγια όταν για πολλές εκατοντάδες χρόνια ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιβιώσει, αναπτύσσεται ο αντιάνθρωπος που με την πονηριά, το ψέμα και την μεταμφίεση προσπαθεί να διαιωνίσει το είδος του. Ο αρμοστικότερος τύπος, όπως αναφέρεται στην εξελικτική βιολογία, για έναν λαό χωρίς πατρίδα ή έναν λαό που δεν διαθέτει την βιολογική δύναμη να αντισταθεί στην βία του κατακτητή είναι ο αντιάνθρωπος!

Αντίθετα ένας λαός ρωμαλέος, εργατικός και πολεμικός, με “ιδιόκτητο” οικονομικό ζωτικό χώρο και ρίζες βαθιές στην αχλή των αιώνων που συνεχώς κυριαρχεί, εργάζεται, μάχεται και αναπαράγεται υγιώς, δεν αφήνει μέσα του χώρο για να αναπαραχθεί το παράσιτο του αντιανθρώπου. Ένας λαός με κοινή καταγωγή, που δίνει την καθημερινή του μάχη για επιβίωση μέσα σε μια σοσιαλιστικά οργανωμένη οικονομία χωρίς εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους, αλλά μόνο με “αξιωματικούς” και “στρατιώτες” που τρέφονται από το ίδιο “συσσίτιο” δεν αφήνει χώρο για σάπιες εκμεταλλεύτριες τάξεις και προλετάριους!

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι ο αντιάνθρωπος πάντα αναπτύσσεται ευκολότερα είτε σε συνθήκες ακραίου πλούτου είτε σε συνθήκες ακραίας φτώχειας γι αυτό και προσπαθεί να επιβάλει τον χωρισμό της κοινωνίας σε πλούσιους και φτωχούς μέσω του καπιταλισμού, αφού η πλήρης προλεταριοποίηση των ανθρώπων μέσω του κομμουνισμού δεν κατάφερε να επιτελέσει τον αντιανθρώπινο σκοπό της.

Ας επανέλθουμε στο αρχικό μας ερώτημα. Πως εξαπλώθηκε ο αντιάνθρωπος; Ο αντιάνθρωπος αναπτύσσεται όταν συντρέχουν δύο παράγοντες: ειρήνη και υπεραξία. Η ειρήνη εξασφαλίζει την μη εμπλοκή του αντιανθρώπου στον πόλεμο, ο οποίος τουλάχιστον με την μορφή που είχε μέχρι τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν άφηνε στον αντιάνθρωπο ελπίδες επιβίωσης καθότι συνήθως είναι δειλός και μειονεκτεί σωματικά. Η υπεραξία που προκύπτει από την εκμετάλλευση της ανθρώπινης εργασίας διαχεόμενη στο σύνολο της οικονομίας τρέφει τα οικονομικά παράσιτα δηλαδή τους αντιανθρώπους. Η διόγκωση του τομέα των πάσης φύσεως “υπηρεσιών” διόγκωσε και τους διαθέσιμους πόρους για την “φυλή” των αντιανθρώπων πχ διεφθαρμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, τραπεζίτες, χρηματιστές, μεσάζοντες, καπιταλιστές, μέχρι και κοινοί εγκληματίες. Όσο η τεχνολογική ανάπτυξη διόγκωνε την υπεραξία της παραγωγής του εργαζόμενου τόσο η υπερκατανάλωση και η εργασιακή καταπίεση φούσκωναν τις τσέπες των αντιανθρώπων και τους ανέβαζαν σε θέσεις εξουσίας, μέχρι που ο αντιάνθρωπος κατάφερε πλέον να επιβάλει την απροκάλυπτη κυριαρχία του!

Η επιβολή του αντιανθρώπου.

Πώς αυτό το περίεργο είδος, αυτός ο παρείσακτος, κατάφερε τελικά όχι μόνο να επιβιώσει αλλά τελικά να ανέλθει στην κορυφή της ανθρώπινης πυραμίδας;

Η βάση για την κυριαρχία του αντιανθρώπου τοποθετήθηκε με την μετεξέλιξη της κοινωνίας από αγροτική που ήταν σε αστική και βιομηχανική καθώς την ακολούθησε η υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού στις μεγαλουπόλεις, η οποία με την σειρά της κατέστησε την κοινωνία απρόσωπη. Μετά την κοινωνία κατέστη και η διακυβέρνηση απρόσωπη. Η ανέλιξη του αντιανθρώπου σε θέσεις αφανούς εξουσίας, η απόκτηση από αυτόν αφανών εσόδων κυρίως μέσω του πρώιμου χρηματοπιστωτικού συστήματος και του οργανωμένου εγκλήματος καθώς και η κατασκευή ενός επίπλαστου πολιτικού και κοινωνικού προφίλ με την χρήση των Μέσων Μαζικής Εξαπάτησης τα οποία ελέγχει ως Ανώνυμες Εταιρείες, σε συνδυασμό με την άμεση καθολική ψηφοφορία εξάπλωσαν την κυριαρχία του αντιανθρώπου στις μάζες!

Ο αντιάνθρωπος που είχε κάποιες ευκαιρίες να κυριαρχήσει ως μυστικοσύμβουλος ή αργυραμοιβός του βασιλιά και της σάπιας αυλής του αν δεν τον σταματούσαν κάποιοι έστω και λίγοι έντιμοι βασιλείς και αξιωματούχοι, πλέον μέσω της δημοκρατίας μπορούσε να αναπαραχθεί κοινωνικά συνενώνοντας σε ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα και σχήματα όλο του το είδος!

Πλέον από θέση ισχύος μπορεί να επιταχύνει την κυριαρχία του μέσω της κοινής γνώμης και να κατευθύνει την οικονομία και την πολιτική με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες ευνοϊκές για το είδος του και καταστροφικές για τον άνθρωπο. Οι διαμορφούμενες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες του επιτρέπουν την εξόντωση του ανθρώπου και ολόκληρης της φύσης με τις μεθόδους που προαναφέραμε.

Το τέλος του αντιανθρώπου.

Ο αντιάνθρωπος αποτελεί ένα “λάθος”, μια φυσική παρέκκλιση από τον άνθρωπο και η θέση του είναι στο περιθώριο απλά και μόνο εκ της βιολογικής του κατασκευής. Μπορεί να επιβιώσει μόνο ως παράσιτο. Μπορεί να καταστρέφει αλλά όχι να δημιουργεί. Αναμιγνύει με λύσσα όχι μόνο ανθρώπινες φυλές αλλά και είδη φυτών και ζώων μεταξύ τους ανεξέλεγκτα καθώς και ανθρώπους, ζώα και φυτά μεταξύ τους. Θέλει να επιφέρει την απόλυτη βιολογική εντροπία που θα λέγαμε στην φυσική, καταργώντας την φυσική τάξη. Προσπαθεί να καταστρέψει είδη που διαμορφώθηκαν μέσα από την φυσική επιλογή εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων χωρίς φυσικά να μπορεί να χτίσει έναν νέο ισάξιο κόσμο. Δεν έχει ούτε την γνώση αλλά ούτε και την ψυχική προδιάθεση για κάτι τέτοιο. Με απίστευτο μίσος μάχεται να καταστρέψει κάθε φυσική τάξη και αρμονία έτσι ώστε ο κόσμος να διαμορφωθεί εκ νέου κατεικόνα και καθομοίωσή του!

Έχει ήδη βυθίσει τον κόσμο στην αταξία και θα τον βυθίσει ακόμα βαθύτερα σε ένα χάος το οποίο όμως ουδείς μπορεί να ελέγξει. Μέσα σε αυτό το χάος θα επέλθει η σύγκρουση του ανθρώπου, που είναι οπλισμένος με χιλιάδες χρόνια “πρόσφατης” βιολογικής επιλογής και του αντιανθρώπου που από λάθος κυριάρχησε τους τελευταίους δύο αιώνες και αδυνατεί να ελέγξει το χάος που δημιούργησε.

Η φύση θα διορθώσει το λάθος της και μέσα από το χάος θα επέλθει μια νέα τάξη πραγμάτων, της οποίας θα ηγείται μια νέα “φυλή” ανθρώπων, αυτή που θα εξαλείψει ξανά τον αντιάνθρωπο και θα φέρει τον διάπυρο ηλιακό δίσκο στις ψυχές όλων των έμβιων όντων του πλανήτη.

Αφήστε ένα σχόλιο

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s